آخر شب بود.لب حوض داشت وضو می گرفت.باورم نمی شد!

با تعجب گفتم: پسرم تو که اهل نماز اول وقت بودی؛ چرا الان؟! البته خدا کریم است و بخشنده.یک بار اشکالی نداره. حتما کار مهمی داشتی؛ نه؟!

محمدرضا خندید و مسح سر و پایش را کشید و گفت:الهی قربون ننه ام برم که این قدر به فکر منی.خیلی مخلصیم ننه جون.

ادامه داد:نمازم رو مسجد خوندم.می خوام با وضو بخوابم مادر. شنیدم کسی که قبل خواب وضو بگیره، انگار تا صبح عبادت کرده!‍

_____________

خاطره ای از شهید محمدرضا میرانداز، اخراج یک زگیل، ص47

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
هر که با وضو بخوابد، اگر در آن شب مرگش فرا رسد، نزد خدا شهید به شمار می آید.


برچسب ها : شهدا  , شهید  , شهادت  , سرداران بی پلاک  , پلاک 40  ,