از بی بند و باری بیزار بود. حجاب و حیای بالایی داشت.می گفت:"بدم می آید از دخترهایی که بین راه معطل می کنند تا مدرسه پسرانه تعطیل شود و همدیگر را ببینند."
روزی که قرار بود فرح،برای بازدید به مدرسه شان برود،توی دفترچه اش نوشته بود:"گفته اند هر کس حجابش را بر ندارد یا در مراسم شرکت کنند، از انضباتش کم می شود یا او اخراج می کنند. با این حال من به هیچ قیمتی در این مراسم شرکت نخواهم کرد.حتی اگر مرا اخراج کنند".

ــــــــــــــــــــــــــــ

خاطره ای از شهیده فهیمه سیاری/ پرنده ای در عرش /ص50 و 51

امام علی(علیه السلام):
پوشیدگی زن او را شاداب تر و زیبایی اش را پایدارتر می کند.


برچسب ها : شهدا  , جنگ  , شهید  , شهادت  , جبهه  , پنج شنبه ها با شهدا  , ÷لاک 40  ,